You are currently viewing Natrumax tiếp tục ủng hộ số tiền 2 tỷ đồng tại chương trình “Mùa xuân cho em” lần thứ 14 năm 2021

Natrumax tiếp tục ủng hộ số tiền 2 tỷ đồng tại chương trình “Mùa xuân cho em” lần thứ 14 năm 2021

Natrumax tiếp tục ủng hộ số tiền 2 tỷ đồng tại chương trình “Mùa xuân cho em” lần thứ 14 năm 2021 diễn ra ngày 10/01/2021

Thông qua các chương trình do Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam tổ chức, Natrumax vinh dự tiếp tục cùng đồng sức, đồng lòng trợ giúp trẻ em nghèo, trẻ em khó khăn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên cả nước có điều kiện sống và phát triển tốt hơn trong những năm tiếp theo với mục tiêu hỗ trợ ngày càng nhiều trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em nghèo, trẻ em khó khăn nhằm thực hiện những quyền cơ bản của trẻ em, tạo ra cơ hội phát triển bình đẳng và có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Ông Nguyễn Tất Tùng – Chủ tịch HĐTV Natrumax chia sẻ: “Ước mơ từ trước đến nay của tôi là làm sao cho tất cả các em nhỏ, đặc biệt là các em học sinh vùng cao trên cả nước mùa đông đều có áo ấm để mặc, sữa tốt để uống, đặc biệt là sữa tốt bổ sung dinh dưỡng, tăng cường đề kháng, cải thiện thể lực và chiều cao, phát triển trí não.

Chúng tôi có quan điểm học làm người trước khi học kinh doanh, Natrumax luôn đề cao yếu tố văn hóa, xã hội là nền tảng không thể thiếu cho mỗi doanh nghiệp. Thương hiệu Natrumax thường xuyên là nhà tài trợ, góp phần chung tay bảo vệ, giúp đỡ những gia đình, đặc biệt là người già, trẻ em nghèo khó không nơi nương tựa.

Trả lời