Natrumax tiếp tục ủng hộ số tiền 2 tỷ đồng tại chương trình “Mùa xuân cho em” lần thứ 14 năm 2021

Natrumax tiếp tục ủng hộ số tiền 2 tỷ đồng tại chương trình “Mùa xuân cho em” lần thứ 14 năm 2021 diễn ra ngày 10/01/2021 Thông qua các chương…

Continue ReadingNatrumax tiếp tục ủng hộ số tiền 2 tỷ đồng tại chương trình “Mùa xuân cho em” lần thứ 14 năm 2021

Natrumax Việt Nam cùng Quỹ Bầu Ơi Trao tặng thiết bị học nghề cho Trường Trung cấp nghề thanh, thiếu niên khuyết tật tỉnh Thanh Hóa

Ngày 23 – 9, Natrumax Việt Nam, Ban Vận động Quỹ “Bầu ơi” phối hợp với Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi tỉnh Thanh Hóa đã…

Continue ReadingNatrumax Việt Nam cùng Quỹ Bầu Ơi Trao tặng thiết bị học nghề cho Trường Trung cấp nghề thanh, thiếu niên khuyết tật tỉnh Thanh Hóa